Publikacje

Multi multa sciunt, nemo omnia.

Liczni ludzie wiele wiedzą, wszystkiego nie wie nikt.

 

W Hospicjum Ewdomed postępujemy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, a zarazem aktywnie tę wiedzę rozwijamy, by jeszcze lepiej służyć naszym Pacjentom. Gromadzimy unikalne doświadczenia, którymi dzielimy się ze środowiskiem naukowym. Realizujemy innowacyjne projekty naukowo-badawcze i mamy ambicję dołączyć do wiodących ośrodków naukowych w zakresie medycyny paliatywnej.

 

Nasza działalność zaowocowała publikacjami w międzynarodowych pismach naukowych. Poniżej zamieszczamy listę wybranych prac, w których uczestniczyli członkowie naszego zespołu.

 

  1. Kiedrowski M. Severe pain from shingles: a hydrocolloid dressing helps. BMJ Support Palliat Care. 2020 Jul 24:bmjspcare-2020-002447. doi: 10.1136/bmjspcare-2020-002447. Epub ahead of print. [IF=2.681]
  2. Kiedrowski M, Szacht M. Palliative Radiotherapy Produced Spectacular Improvement in a Terminally Ill Colorectal Carcinoma Patient With Severe Pain and Duodenal Bleeding. J Pain Symptom Manage. 2021 Feb;61(2):423-425. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.09.005. [IF=3.077]
  3. Kiedrowski M, Mokrosz E. Peritoneal-cutaneous fistula successfully treated at home: A case report and literature review. Open Med (Wars). 2020 Nov 14;15(1):1150-1152. doi: 10.1515/med-2020-0245. [IF=1.204]
  4. Kiedrowski M, Kapala P, Kiedrowska M, Skoczynska A, Czerw A, Deptała A. Can chloroquine/hydroxychloroquine prove efficient in cancer cachexia? A hypothesis in the era of COVID-19. Med Hypotheses. 2021 Jan;146:110434. doi: 10.1016/j.mehy.2020.110434. [IF=1.375]
  5. Kiedrowski M, Kapala P, Deptala A. Fingertip pulse oximetry prevented premature declaration of death. BMJ Support Palliat Care. 2021 Jan 19:bmjspcare-2020-002788. doi: 10.1136/bmjspcare-2020-002788. Epub ahead of print. [IF=2.681]

Zapraszamy do współpracy badaczy i praktyków z innych ośrodków. Jeżeli uważasz, że wspólnie powinniśmy zająć się jakimś zagadnieniem, skontaktuj się z nami.